Repararea defectelor la cutiile de viteze automate

Activități de diseminare realizate

17.06.2014 20:29


Activități realizate pentru diseminarea proiectului:

 

-informări în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii, Consiliului Profesoral, Consiliului Elevilor, Consiliul Reprezentativ al Părinților, Comisia metodică a diriginților și Comisia metodică a profesorilor din catedra de mecanică;

- publicarea unor articole în revista școlii ”Procopienii”;

- postarea de buletine informative pe site-ul școlii, pe site-ul www.edu.ro;

-postarea de anunțuri la avizierul Consiliului Elevilor;

- publicarea unui articol în presa locală;

- informări și prezentări în cadrul Casei Corpului Didactic Vaslui. În iunie 2014, după întoarcerea din Germania, echipa de proiect și elevii din grupul țintă au prezentat în cadrul unei activități desfășurată la CCD Vaslui, activitățile derulate în timpul stagiului de practică și au împărtășit din experiența acumulată. În septembrie 2014, tot la CCD Vaslui, a fost organizată o activitate de diseminare pentru prezentarea suportului de curs, rezultat al proiectului.

- prezentarea proiectului la Simpozionul Județean ”Împărtășește-ne din experiența ta!” și publicarea unui articol în revista simpozionului;

- realizarea unui panou cu prezentarea activităților proiectului;

- în luna octombrie 2014, elevii din grupul țintă au prezentat proiectul (obiective, activități, rezultate, impresii) la clasele a X-a I, a X-a J, a X-a M, a X-a A î.p., a X-a B î.p. 

Căutare site

Contact

Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui Str. Castanilor, nr. 3, Vaslui, cod postal 730 151 0235-318122