Repararea defectelor la cutiile de viteze automate

Informații generale despre proiect

Proiectul de mobilități Leonardo da Vinci

”Repararea defectelor la cutiile de viteze automate”

 

Profesor coordonator: Silvia Bîrcă

 

Partener: Şcoala Profesională din Koblenz – Germania.

 

Perioada de desfășurare a stagiului: 28 aprilie-11 mai 2014

 

Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului:

20 de elevi minori de la clasele a-X-a, domeniul de pregătire generală-Mecanica de motoare.

 

Arii curriculare implicate: Tehnologii, clasa a X-a, CDL (Curriculum în dezvoltare locală) pentru domeniul de pregătire generală ”Mecanica de motoare”, clasa a X-a, Limbă și comunicare.

 

Obiectivele proiectului:

formarea abilităților practice a elevilor în repararea defectelor cutiilor de viteze automate la automobile;

cunoașterea metodelor de demontare, reparare a defectelor apărute la părțile componente ale cutiilor de viteze automate la automobile marca Toyota, Skoda, Opel, Audi, Mercedes;

utilizarea standur ilor pentru verificarea, reglarea, formarea deprinderilor de interpretare a schemelor de conexiuni automatizate utilizate la calculatorul cutiilor de viteză automată (CVA);

dezvoltarea abilităților de lucru în echipă a elevilor în vederea asigurării calității lucrărilor prin probe pe automobile;

achiziționarea de termeni tehnici în limba engleză.

 

Rezultate așteptate/produse finale:

dezvoltarea de competențe profesionale și abilități practice în rândul elevilor (însușirea de noi metode de demontare ale cutiilor de viteze automate, repararea defectelor apărute la hidrotransformator, ansamblul de mecanisme planetare cu ambreiaje și frânele multidisc, modulul electro-pneumatic de comandă și control numit și calculatorul cutiei de viteze, utilizarea standurilor pentru verificarea și reglarea cutiilor de viteze automate, formarea deprinderilor de interpretare a schemelor de conexiuni automatizate care fac parte din componenta cutiilor de viteze automate, învățarea de termeni tehnici noi în limba engleză referitori la depanarea defectelor apărute la cutiile de viteze automate);

dezvoltarea de competențe personale (dezvoltarea spiritului de echipă, a capacităților de comunicare, adaptarea la situații noi, într-un grup multicultural);

dezvoltarea competențelor interculturale și lingvistice.

 

 Activități desfășurate în  stagiul  de practică:

prezentarea atelierelor, a platformei service și echipamentelor, mijloacelor utilizate pentru repararea cutiilor de viteze automate;

 

evaluarea inițială (au fost evaluate cunoștințele elevilor privind  tipurile de cutii de viteze automate, părțile componente, S.D.V-urile utilizate pentru demontarea și repararea cutiilor de viteze automate, etapele de demontare a acestora etc.);

 

activități practice bazate pe munca în echipă (demontarea cutiilor de viteze automate de pe automobile, selectarea sculelor corespunzătoare operației de demontare, identificarea defectelor apărute din cauza impurităților mecanice, montarea cutiilor de viteze automate, probe de exploatare a  automobilelor, utilizarea standurilor de  verificare  și reglare a cutiilor de viteze automate, utilizarea schemelor de conexiuni pentru modulul electro-pneumatic al cutiilor etc.);

 

vizită tematică la firma Scania specializată pe repararea autocamioanelor  cu acționare pneumatică, hidraulică, electropneumatică și electrohidraulică;

 

pregătire lingvistică (limba engleză și limba germană); pregătirea lingvistică a presupus traducerea în limbile engleză și germană a elementelor componente ale cutiilor de viteze automate, a denumirii sculelor, dispozitivelor și a verificatoarelor etc.

 

evaluare finală: test practic de montare și demontare a părților componente ale CVA, înlocuirea părților componente defectate, reglarea și verificarea funcționalității, interpretarea rezultatelor.

 

activități culturale: vizitarea centrului istoric al orașului Koblenz, Muzeul Vinurilor, Muzeul Armurilor, Muzeul Mobilierului Medieval, orașului Köln (Domul, Muzeul Ludwig, Muzeul artei moderne, centrul istoric).

 

Caracterul inovator:

  1. Elevii își vor forma abilități pentru repararea defectelor cutiilor de viteze automate, vor avea acces la noi informații cu privire la repararea defectelor cutiilor de viteze automate, își vor dezvolta competențele interculturale și lingvistice. Astfel, elevilor le este facilitată inserția pe piața muncii locale, regionale, europene.

Căutare site

Contact

Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui Str. Castanilor, nr. 3, Vaslui, cod postal 730 151 0235-318122