Repararea defectelor la cutiile de viteze automate

Arhivă articole

13.10.2014 22:37

Buletin informativ

Buletin informativ realizat in cadrul proiectului:https://forum.portal.edu.ro/index.php?act=ST&f=122&t=207795&st=0#entry2363106
21.09.2014 22:23

Suportul de curs - rezultat al proiectului

Produsul final al acestui proiect îl reprezintă experiența acumulată și competențele dezvoltate de elevii participanți la stagiul de practică, iar un rezultat important este acest ghid structurat în trei capitole. Primul capitol constituie o scurtă incursiune referitoare la criteriile de...
17.06.2014 20:29

Activități de diseminare realizate

Activități realizate pentru diseminarea proiectului:   -informări în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii, Consiliului Profesoral, Consiliului Elevilor, Consiliul Reprezentativ al Părinților, Comisia metodică a diriginților și Comisia metodică a profesorilor din catedra de...
17.06.2014 20:14

Competențele formate și dezvoltate

Competențe dobândite și consolidate de elevi datorită participării la stagiul de practică în Germania   Competențe profesionale: -însuşirea de noi metode de demontare ale cutiilor de viteze automate; -repararea defectelor apărute la hidrotransformator, ansamblul de mecanisme...

Căutare site

Contact

Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui Str. Castanilor, nr. 3, Vaslui, cod postal 730 151 0235-318122